Intervention - når konfrontationen skal have effekt

Når et misbrug opstår hos en person i din nære omgangskreds – eller måske endda i din familie – er det din pligt som pårørende at skride til handling. Som pårørende til en misbrugsramt person står du i en utroligt vanskelig situation – det er velkendt, at pårørende til misbrugere og alkoholikere er splittede mellem ønsket om at hjælpe og støtte den pårørende, og så at sørge for, at vedkommende får den rette behandling på trods af at han eller hun vil modsætte sig dette. En misbruger vil nemlig som oftest være meget lidt tilbøjelig til at erkende, at der eksisterer et problem, og dermedRead More →